12.960,- zamiast 10.080,- złotych tytułem odszkodowania z umowy NW za wypadek na nartach

W trakcie urlopu w górach pani Beata upadła na stoku narciarskim doznając uszkodzenia nogi. Na czas wyjazdu zawarła umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W umowie ubezpieczyciel gwarantował m.in. pokrycie kosztów leczenia oraz wypłatę odszkodowania będącego ilorazem procentu stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu i kwoty ustalonej z ubezpieczycielem, która wynosiła 840,- złotych.

Wskutek wypadku poszkodowana doznała zerwania więzadeł stawu kolanowego. Stan zdrowia kwalifikował poszkodowaną na poddanie się operacji. Ubezpieczyciel orzekł 12 % uszczerbek na zdrowiu. Poszkodowana nie zgodziła się z taką oceną i przekazała sprawę do prowadzenia przez kancelarię. W pozwie domagano się uznania piętnastoprocentowego uszczerbku na zdrowiu oraz odsetek. Sąd uznał w całości roszczenie strony powodowej i nakazał ubezpieczycielowi wypłatę żądanej kwoty z odsetkami i kosztami procesu.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)