13.500,- złotych zamiast 8.400,- złotych tytułem odszkodowania za wypadek na nartach

Pan Piotr w czasie ferii zimowych spędzanych w górach we Włoszech przewrócił się na nartach i poczuł mocny ból w okolicach barku. Wymagał pomocy specjalistycznej, dlatego został odwieziony do szpitala. Koszty pomocy zostały pokryte przez ubezpieczyciela, z którym poszkodowany miał ważną umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczyciel gwarantował także wypłatę odszkodowania jako iloraz sumy 840,- złotych i stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu.

Specjalistyczne badania wykazały rozległe uszkodzenie stawu barkowego. Zakład ubezpieczeń ustalił uszczerbek na zdrowia na 10% i wypłacił poszkodowanemu sumę 8.400,- złotych. Kwestionując powyższe i domagając się prawidłowego ustalenia uszczerbku poszkodowany zlecił kancelarii sądowe domaganie się sprawiedliwego rozstrzygnięcia. W wyniku postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem określono uszczerbek na 14% i nakazano zapłatę kwoty odpowiadającej tej wartości wraz z odsetkami i kosztami procesu.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)