250.000,- złotych jako wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Przez nieruchomość pana Sebastiana i pani Edyty poprowadzony jest gazociąg. Celem prawnego uregulowania przebiegu tej instalacji złożony został wniosek o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa. Strony postępowania nie zgadzały się co do wysokości wynagrodzenia należnego za korzystanie z gruntu. Po kilkuletnim procesie, w którym dwóch biegłych sporządziło opinie sąd ustanowił służebność przesyłu za wynagrodzeniem, na które składa się zarówno odszkodowanie za utratę wartości gruntu w związku z posadowieniem infrastruktury, jak i opłata za dalsze korzystanie. Sąd rozpoznający apelację przedsiębiorcy przesyłowego utrzymał w mocy postanowienie Sądu I instancji. Właściciel nieruchomości otrzymał łącznie 250.000,- złotych.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)