4.000,- złotych zamiast odmowy wypłaty odszkodowania

Pan Paweł zawarł umowę ubezpieczenia od szkód w gospodarstwie rolnym wywołanych także przez zjawiska meteorologiczne. W trakcie wichury całkowitemu zniszczeniu uległ budynek gospodarczy, ubezpieczony do kwoty 4.000,- złotych. Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu oględzin odmawiał wypłaty odszkodowania. Po interwencji prawników kancelarii roszczenie zostało w całości uwzględnione i wypłacone wraz z odsetkami.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)