Kiedy należy się odszkodowanie za wakacje

Odszkodowanie za wakacje zorganizowane przez biuro podróży należy się w sytuacjach, kiedy rzeczywistość, z którą stykamy się w miejscu wypoczynku, odbiega od warunków umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej z biurem podróży.

Umowa z biurem

Zawierając taką umowę deklarujemy uczestnictwo w tzw. imprezie turystycznej na określonych warunkach. Biuro za określoną cenę zapewnia swoim klientom transport, wyżywienie, hotel o określonym standardzie i w wyznaczonym miejscu, a także atrakcje. Niezrealizowanie postanowień umowy otwiera możliwość starania się o odszkodowanie za zmarnowany urlop.

Powstanie roszczeń o odszkodowanie

Nie istnieje lista sytuacji, których wystąpienie decyduje o możliwości starania się o rekompensatę. Najczęściej przyczyny dochodzenia odszkodowań wynikają z problemów z transportem na wakacje i standardem hotelu. Przekładanie godziny wylotu,  braki w wyposażeniu hotelu, zakwaterowanie w innym, przykre zapachy, hałas czy monotonne menu, to tylko niektóre z powodów powstania roszczeń przeciwko biuru. Określając wysokość roszczenia jako punkt odniesienia trzeba traktować cenę, jaką zapłaciliśmy za wycieczkę. Odszkodowanie to procentowo określona część tej ceny. Ustala się ją w zależności od wpływu określonego odstępstwa na pojmowany jako całość wypoczynek zorganizowany przez biuro. Posiłkowo można stosować tzw. „tabelę frankfurcką”, w której znajdują się przykładowe opisy sytuacji stanowiących odstępstwa od umowy z biurem. Jest to dokument bez oficjalnej mocy prawnej – nie jest częścią prawa i nie ma gwarancji, że szkoda będzie zgodnie z nim wyceniona. Cieszy się on jednak uznaniem w sporach między biurami podróży i ich klientami.

Realizacja roszczeń

Niestety biura podróży zwykle nawet w ewidentnych przypadkach naruszenia umów odmawiają dobrowolnej wypłaty odszkodowań. To powoduje, że swoich roszczeń należy dochodzić na drodze sądowej. Tym bardziej należy pamiętać o dokładnym udokumentowaniu sprawy poprzez robienie zdjęć, czy zapewnienie danych kontaktowych do osób, które także były uczestnikami wycieczki. Warto także już na miejscu zgłosić reklamację na ręce przedstawiciela biura.

Przeczytaj: jak złożyć reklamację do biura podróży.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)