Odszkodowanie za wakacje last minute

Skorzystanie z oferty last minute nie ma wpływu na możliwość wnoszenia reklamacji i możliwość domagania się wykonania umowy przez biuro podróży.

Wykupując wycieczkę w opcji  last minute najczęściej korzysta się z niższej ceny, za którą biuro podróży oferuje wypoczynek w atrakcyjnym miejscu. Nie można jednak ulegać przypuszczeniu, że korzystna cena zmniejsza odpowiedzialność za wywiązanie się z obietnic. Nawet kupując wakacje na krótko przed rozpoczęciem wyjazdu, podlega się tym samym regułom, co w sytuacji gdyby wycieczka była wykupiona w normalnym trybie. Jej uczestnicy mogą żądać realizacji przez organizatora turystyki wszystkich postanowień umowy. Dotyczy to transportu, miejsca wypoczynku, położenia hotelu, jego standardu, atrakcji, czy nawet zapewnienia parasoli przy leżakach. Zawierając umowę należy ze szczególną uwagą przeczytać do czego organizator wypoczynku się zobowiązuje, a następnie można tego wymagać. Atrakcyjna cena oferty last minute nie oznacza, że istnieje możliwość wystąpienia gorszego standardu, czy innych odstępstw od umowy. Innymi słowy, biuro w przypadku uchybień nie może tłumaczyć się niską ceną z takiej oferty.

Jeśli postanowienia umowy nie są właściwie realizowane, należy zgłaszać to do przedstawiciela biura na miejscu wypoczynku w formie reklamacji i domagać się ich właściwego wykonania. Warto zadbać o to, żeby miała formę pisemną i udokumentowane (choćby poprzez zdjęcia) uchybienia od postanowień umowy. Jeżeli biuro nie uzna reklamacji uczestnikom wycieczki będzie przysługiwało roszczenie o odszkodowanie.

Przeczytaj: jak złożyć reklamację w biurze podróży.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)