Odzyskanie opłaty likwidacyjnej z „polisolokaty” w wysokości 7.000 złotych

Pani Magdalena w 2011 roku zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń umowę o tak zwaną „polisolokatę”. Przez ponad pięć lat co miesiąc wpłacała na konto Ubezpieczyciela 250 złotych. Dzięki temu miała po tym czasie zebranych ponad 10.000 złotych. Chcąc odzyskać wpłacone środki wypowiedziała umowę i zażądała ich zwrotu. Ubezpieczyciel zwrócił połowę tej kwoty, zatrzymując opłatę likwidacyjną w wysokości połowy zebranych pieniędzy. Dopiero po wytoczeniu powództwa i wyroku sądowym na korzyść konsumentki Ubezpieczyciel zwrócił środki wraz z odsetkami.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)