Szkoda w domu

Co zrobić kiedy zaleje nas sąsiad albo w inny sposób uszkodzi nasze mieszkanie

Mieszkając w budynkach wielorodzinnych narażeni jesteśmy na wystąpienie różnych szkód  materialnych spowodowanych przez awarie instalacji, nieprawidłowo działające urządzenia czy też zwykłe ludzkie błędy. Szkoda spowodowana zalaniem, czy nawet zawaleniem sufitu to tylko przykłady sytuacji, z którymi można się zetknąć. Określone zachowania mogą jednak pomóc w ich sprawnym usunięciu i uzyskaniu odszkodowania.

Ustalenie źródła szkody, wykonywanie dokumentacji

W razie wystąpienia szkody nasze czynności powinniśmy rozpocząć od ustalenie jej przyczyny jej wystąpienia. Decydujące znaczenie ma, jaki element i w jakim miejscu uległ uszkodzeniu, bądź też czyje zachowanie ją spowodowało. To pozwoli nam na sprecyzowanie podmiotu odpowiadającego za wystąpienie szkody. Od pierwszych czynności należy pamiętać, aby dokładnie dokumentować uszkodzenia wykonując zdjęcia i w miarę możliwości spisując protokoły przy udziale świadków. Będą one służyć jako dowody w postępowaniu dotyczącym likwidacji szkody.

Podmiot odpowiedzialny

W przypadku zalań i innych uszkodzeń mamy do czynienia z odpowiedzialnością na zasadzie winy, stąd ustalenie źródła uszkodzenia będzie podstawą do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Przykładowo za szkodę spowodowaną awarią w pionie kanalizacyjnym będzie odpowiadała wspólnota, za zalanie z winy sąsiada bezpośrednio nad mieszkaniem poszkodowanego ten sąsiad, a za zalanie, którego źródło występuje w mieszkaniu kilka pięter wyżej już osoba je zajmująca, a nie sąsiad bezpośredni.

Sprawcę należy niezwłocznie poinformować o zdarzeniu i spisać protokół, w którym zostaną opisane okoliczności zdarzenia i oświadczenie sprawcy o przyznaniu się do winy.

Zawiadomienie odpowiednich służb

Niekiedy, w przypadku wystąpienia szkód powodujących uszkodzenia konstrukcji budynku, takie jak ścianki działowe, czy strop zachodzi konieczność zawiadomienia odpowiednich służb. Mowa tu o Straży Pożarnej i dyżurnym Inspektorze Nadzoru Budowlanego. Przyjazd i czynności takich osób pozwalają na dokonanie oceny, czy możliwe jest dalsze zajmowanie lokalu i czy uszkodzenia nie zagrażają zdrowiu i życiu ludzi.

Szacowanie strat

Sprawca szkody może nie chcieć przyznać się do winy, kwestionować wysokość strat albo unikać odpowiedzialności udzielając nieprawdziwych informacji. Konieczne jest wówczas posiłkowanie się rzeczoznawcą z dziedziny wyceny majątkowej, co może stanowić dodatkowy koszt.

Wypłata odszkodowania

Jeżeli sprawca miał zawartą polisę odpowiedzialności cywilnoprawnej, wówczas zakład ubezpieczeń przejmuje odpowiedzialność za sprawcę. Jeżeli ubezpieczenia nie było, swoje roszczenia kierujemy bezpośrednio do sprawcy. W przypadku braku uznania winy, albo kwestionowania wysokości odszkodowania może zachodzić potrzeba skierowania sprawy na drogę sądową.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)