Zmarnowany urlop

Wakacyjny problem – zapewnij sobie udany wyjazd albo skutecznie dochodź odszkodowania za zmarnowany urlop

Osoby korzystające z usług biur podróży mogą natknąć się na dwojakiego rodzaju problem. Pierwszy, na pewno bardziej medialny w ostatnich latach, to liczne bankructwa biur podróży i spowodowane nimi kłopoty z powrotem z letniego wypoczynku albo uniemożliwienie wyjazdu.  Drugi polega na niewłaściwym wykonaniu usługi turystycznym, co wyczekiwany wakacyjny wypoczynek zamienić może w koszmar. Warto sprawdzić co zrobić aby zmniejszyć ryzyko kłopotów ze strony organizatora oraz jak sobie poradzić jeśli one wystąpią i kiedy można uzyskać odszkodowanie od biura podróży.

Jak zabezpieczyć się przed kłopotami?

Okres przedwyjazdowy jest często najintensywniejszym w zawodowej pracy. Warto jednak poświęcić trochę czasu na zweryfikowanie czy wybrane przez nas biuro podróży jest wiarygodne. Pozwoli to na uniknięcie rozczarowania, stresu oraz innych kłopotów, a w razie kłopotów pozwoli na spokojny powrót do domu.

Renoma biura

Przed wyborem oferty wakacyjnego wyjazdu przede wszystkim warto zapoznać się z opiniami innych klientów biura. Można to zrobić  np. na forach internetowych. Jednak propozycje biur podróży co roku podlegają pewnym modyfikacjom. Pojawiają się nowe, inne są likwidowane. Trudno więc czasami gdziekolwiek znaleźć informacje o wybranym hotelu. Warto także zapoznać się z publikowanymi w prasie i Internecie rankingami organizatorów turystyki oraz sprawdzić czy jest ono członkiem Polskiej Izby Turystyki albo  Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej.

Zabezpieczenie finansowe

Po drugie należy sprawdzić czy biuro ma wykupione ubezpieczenie. Na każdym biurze spoczywa obowiązek przedstawienia marszałkowi województwa umowy ubezpieczenia, gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Z wykazem biur, które spełniły ten obowiązek można zapoznać się w systemie Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce Ministerstwa Sportu i Turystyki dostępnym na stronie pod adresem www.turystyka.gov.pl. Można tam znaleźć informacje o tym czy biuro nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o formie i wysokości udzielonego zabezpieczenia finansowego. Posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia pozwoli np. na sprowadzenie klientów biura do kraju na jego koszt w przypadku jeżeli takie biuro ogłosi upadłość.

Płać kartą

Kolejnym dobrym rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie konsekwencji upadłości biura podróży jest zapłacenie za wyjazd kartą płatniczą. W przypadku upadłości biura i odwołania wyjazdu można złożyć reklamację w banku i powołać się na nieotrzymanie opłaconej usługi. Dzięki usłudze chargeback możliwe będzie odzyskanie pieniędzy jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie. Transakcja dokonana kartą ma charakter odwracalny i może zostać unieważniona. Trzeba jednak udowodnić, że opłacona usługa rzeczywiście nie została wykonana. Można to zrobić przedstawiając kopie umowy z biurem podróży i pisma o odwołaniu wyjazdu. Chargeback jest usługą bezpłatną, obsługiwaną przez wszystkie rodzaje kart (kredytowe, debetowe stc.), a do przyjęcia reklamacji zobowiązany jest każdy bank obsługujący karty organizacji wydających karty Visa i MasterCard.

Jak uniknąć kłopotów wyjeżdżając na wakacje?

5 podstawowych zasad
1. Wybierając biuro kieruj się jego renomą.
2. Sprawdź rankingi biur podróży.
3. Sprawdź czy biuro jest członkiem Izby Turystyki Rzeczpospolitej albo Polskiej Izby Turystyki.
4. Zapytaj o posiadanie przez biuro ubezpieczenia (ewentualnie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej) oraz o wysokość kwoty na jaką opiewa ubezpieczenie.
5. Za wakacje zapłać kartą płatniczą.

Wakacyjny horror

Innym problemem niż upadłość biura podróży jest niewłaściwe wykonanie umowy o usługi turystyczne. Często polega on mniej więcej na tym, że po przyjeździe na miejsce wypoczynku w pokoju hotelowym zastajemy bałagan, niedziałające urządzenia, zardzewiały brodzik albo zagrzybioną łazienkę. Kiedy indziej zamiast wykupionego noclegu w 5 gwiazdkowym hotelu, oddalonym o kilkadziesiąt metrów od morza, otoczonym basenami skazani jesteśmy na mieszkanie w innym obiekcie, razem z obsługą hotelu, albo hotelowy pokój opanowany został przez karaluchy. Wszystkie wymienione wyżej sytuacje miały miejsce w rzeczywistości i w każdej z nich z powodzeniem można było dochodzić tzw. odszkodowania od biura podróży.

To co zastajemy po przyjeździe na miejsce wypoczynku nie odpowiada ani przedstawianej przez zawarciem umowy ofercie, ani samej umowie.

Złóż reklamację

Jeżeli okaże się, że  organizator wypoczynku nie zapewnił swoim klientom takich warunków, które oferował i które określone zostały w zawartej umowie, niezwłocznie (najlepiej jeszcze w trakcie wakacyjnego wyjazdu) należy złożyć reklamację. Reklamacja powinna zostać złożona na ręce przedstawiciela organizatora np. pilota albo rezydenta biura podróży. Reklamacja może zostać złożona także po powrocie z wyjazdu w siedzibie biura albo pisemnie na adres biura.

Powodów reklamacji jest bez liku. Mogą to być np.:

 • zardzewiały brodzik w pokoju hotelowym,
 • grzyb w łazience,
 • zakwaterowanie w innym miejscu niż określone w umowie,
 • nieodbycie się wykupionych wycieczek,
 • niedziałające wyposażenie pokoju hotelowego,
 • skrócenie wakacji lub ich opóźnienie.

Do powyższego katalogu nie można zaliczyć np. obecności w hotelu małych dzieci, przedstawicieli innych narodowości albo zbyt dużej liczby gości.

Jeżeli reklamacja składana w trakcie wypoczynku okaże się bezskuteczna (i nie spowoduje np. zmiany pokoju) pozostaje żądanie od biura podróży odszkodowania i dochodzenie go na drodze sądowej.

„Odszkodowanie” od biura podróży – za co konkretnie odpowiada organizator turystyki?

Na wstępie należy zaznaczyć, że w odniesieniu do roszczeń kierowanych przeciwko biurom podróży, w większości wypadków powinno mówić się o zadośćuczynieniu za zmarnowany urlop, jednak w praktyce dużo powszechniej mówi się o odszkodowaniu od biura podróży.

Przyjmuje się, że organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych i zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z tego tytułu.

Klient zawierając umowę z biurem podróży dokonuje zamówienia kompleksowej usługi wynikającej z oferty organizatora. Jeżeli jakiś element oferty nie zostanie wykonany albo zostanie wykonany niewłaściwie oznacza to nienależyte wykonanie całości umowy i obniżenie jakości zamówionej usługi. Pod pojęciem „szkody” należy rozumieć zmarnowany urlop. Taka „szkoda” godzi w dobra osobiste uczestników wyjazdu, tj. w ich prawo do wypoczynku.

Wysokość odszkodowania od biura podróży określana jest szacunkowo, z uwzględnieniem stopnia niedogodności jakich doświadczył klient, a także stosunku wartości niewykonanej usługi do wartości całego wykupionego wyjazdu. Przyznanie odszkodowania ma na celu wynagrodzenie klientowi biura podróży (za pomocą otrzymywanej przez niego kwoty) niedogodności, których nigdy nie powinien doświadczyć.

Dokumentuj nieprawidłowości na miejscu

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości ważne jest aby możliwie dokładnie udokumentować fakt niewłaściwego wykonania usługi. Można to zrobić wykonując zdjęcia, to może być zaświadczenie z hotelu o tym, jaki rzeczywiście ma standard. Warto także pozyskać dane innych uczestników wyjazdu, którzy mogą być potencjalnymi świadkami. Trzeba to zrobić jeszcze będąc na miejscu, ponieważ po powrocie często jest to już niemożliwe i może skutecznie zmniejszyć szanse w sporze z biurem podróży.

Dochodzenie odszkodowania od biura podróży

Dochodząc odszkodowania od biura podróży w pierwszej kolejności należ skierować do niego odpowiednie wezwanie do zapłaty. Wezwanie powinno zawierać wskazanie na czym polegało niewykonanie umowy oraz wysokość szkody.

Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne pozostaje pozew o „odszkodowanie”.

Zgłoś się do nas

W potencjalnym sporze ważne jest precyzyjne określenie wysokości roszczenia, sporządzenie pozwu o odszkodowanie oraz profesjonalne poprowadzenie sprawy. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych dodatkowych kosztów, błędów i niepotrzebnego wydłużenia postępowania sądowego. Naszych klientów wspieramy na każdym etapie sporu z biurem podróży. Dla osób występujących przeciwko biurom podróży ważną kwestią jest też wysokość kosztów postępowania i wynagrodzenia prawnika. W związku z tym zanim podejmiemy się prowadzenia danej sprawy wykonujemy dla klientów nieodpłatną wycenę jej poprowadzenia.

Co zrobić kiedy wakacyjna rzeczywistość odbiega od oferty?

 1. Udokumentuj nieprawidłowości (najlepiej zrób zdjęcia).
 2. Niezwłocznie złóż reklamację (najlepiej jeszcze w trakcie wyjazdu) albo skontaktuj się z nami – zrobimy to za Ciebie.
 3. Zgłoś się do nas: tel. +48 61 624 39 20, info@odszkodowawcza.pl
  Nie ma znaczenia, w której części Polski mieszkasz.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)