Odszkodowanie medyczne

Wielu poszkodowanych, których szkoda wynikła z nieprofesjonalnego działania lekarza czy też jego błędu, uważa iż walka o odszkodowanie czy zadośćuczynienie nie ma najmniejszego sensu. Argumentują to skomplikowanym charakterem spraw, długim okresem czasu, do wydania prawomocnego orzeczenia czy niepewnością co do rozstrzygnięcia. Pomimo tego warto jednak walczyć o swoje prawa i szacunek dla własnego zdrowia. Sprawy o odszkodowania za błędy medyczne, bywają trudne i wymagają od poszkodowanego dużego zaangażowania, jednakże nie powinno to decydować o rezygnacji z walki o należne świadczenie.

Lekarze są także ludźmi, i mają prawo do błędu, ale tym samym muszą za te błędy ponosić odpowiedzialność, tak jak każdy z nas w codziennym życiu. Wobec tego stoimy na stanowisku, iż będąc poszkodowanym pacjentem musisz walczyć o swoje prawa i zrobić wszystko by Twoje krzywdy zostały zadośćuczynione. I co najważniejsze, gdy znalazłeś się w takiej sytuacji, nie czuj się bezradny i samotny. Zgłoś się do naszej Kancelarii Ceranek Radcy Prawni i Adwokaci w Poznaniu, by uzyskać skuteczną pomoc w walce o należne odszkodowanie.

Odszkodowania można domagać się zarówno od szpitala jak i innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Takim podmiotem będzie zatem przychodnia czy też lekarz przyjmujący prywatnie w swoim gabinecie.

Za błąd lekarski poszkodowany może domagać się tzw. odszkodowania, które w rzeczywistości składa się z trzech różnych i osobnych roszczeń. Po pierwsze, będzie to odszkodowanie w jego dosłownym znaczeniu, a więc rekompensata majątkowa za doznane przez poszkodowanego szkody materialne, czyli takie, których wartość może być wyliczona z dokładnością matematyczną.

Odszkodowanie sensu stricto, obejmować zatem może:

 • koszty zakupu leków, specjalistycznego sprzętu
 • koszty leczenia, rehabilitacji
 • dostosowanie miejsca zamieszkania czy pojazdu do nowych, zwiększonych potrzeb
 • zwrot kosztów opieki sprawowanej nad poszkodowanym przez osoby trzecie
 • zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdami do szpitala i innych miejsc oferujących leczenie czy rehabilitacje
 • zwrot utraconego dochodu

Rekompensatę za cierpienie fizyczne i psychiczne doznane w wyniku popełnionego błędu medycznego, stanowi tzw. zadośćuczynienie. Aby móc skutecznie dochodzić zadośćuczynienia za błąd medyczny muszą zostać spełnione przesłanki odpowiedzialności cywilnej. Co to oznacza? Pomiędzy zdarzeniem, w trakcie którego doszło do tzw. błędu medycznego a poniesioną przez pacjenta krzywdą musi istnieć związek przyczynowy o charakterze adekwatnym. Obecnie, nie jest koniecznie wykazanie związku bezpośredniego i stanowczego, a jedynie takiego który stanowiłby o odpowiednim prawdopodobieństwie wystąpienia następstw typowych dla danego zdarzenia.
Zadośćuczynienie, które stanowi rekompensatę za szkody o charakterze niematerialnym, obejmować może:

 • ból
 • cierpienie
 • przedłużenie okresu leczenia
 • trwałe kalectwo lub oszpecenie
 • wytrącenie z dotychczasowego rytmu życia
 • bezradność życiowa
 • dotkliwe ujemne przeżycia psychiczne

Trzecim rodzajem odszkodowania, o które możemy powalczyć u boku poszkodowanego, jest tzw. renta. Otrzymanie renty ma na celu zrekompensowanie strat finansowych, które posiadają cechę powtarzalności. Mogą wynikać zarówno ze zwiększonych potrzeb, wynikłych po doznaniu szkody jak i samej opieki, zabiegów, rehabilitacji. Przyznana zatem będzie w momencie, gdy poszkodowany potrzebuje środków finansowych na wszelkie dalsze czynności związane z polepszaniem stanu zdrowia czy też utrzymaniu jego odpowiedniego poziomu. Oczywiście wysokość takiego odszkodowania będzie zależała od indywidualnych potrzeb i stanu konkretnego poszkodowanego. Jednakże renta będzie stanowić także tzw. zwrot utraconych korzyści w momencie gdy poszkodowany w wyniku doznanego uszczerbku na zdrowiu, nie jest w stanie wykonywać pracy, którą zajmował się przed zdarzeniem lub też wykonuje ją jedynie w nieznacznym wymiarze.

Renta, która stanowi rekompensatę strat finansowych, obejmować może:

 • trwała lub długotrwałą niezdolność do wcześniej wykonywanej pracy
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • zwiększone potrzeby

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)