Odszkodowanie od Lotniska Gdańsk Rębiechowo

Oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania od Portu Lotniczego Gdańsk Rębiechowo w związku z wprowadzeniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania ustanowionego uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego. Doświadczenie zdobyte w analogicznych sprawach dotyczących innych lotnisk w Polsce pozwala na sprawne i skuteczne reprezentowanie klientów w sporze sądowym. W zależności od położenia w strefie wewnętrznej albo zewnętrznej odszkodowania mogą dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zostało niewiele czasu

Osoby posiadające nieruchomości w strefie ograniczonego użytkowania na zgłoszenie roszczeń mają czas wyłącznie do dnia 30 marca 2018 r. Zobacz, czy Twoja nieruchomość leży w obrębie strefy ograniczonego użytkowania na mapie i zgłoś nam szkodę.

Nasza Pomoc polega na dołożeniu wszelkich starań aby uzyskać od naszych klientów odszkodowanie od lotniska. Od chwili podpisania pełnomocnictwa występujemy z wezwaniem do zapłaty, a następnie kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Wezwanie do zapłaty

W wezwaniu do zapłaty określamy kwotowo roszczenie, jakiego będziemy domagać się od Lotniska. Składa się na nie odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości i odszkodowanie z tytułu nakładów, jakie należy ponieść celem dostosowania budynku do spełniania norm akustycznych.

Czynności procesowe

  1. Celem przerwania biegu przedawnienia składany jest wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Opłata sądowa od wniosku wynosi 300,- złotych, zakładamy bowiem, że roszczenia przekroczą 10.000,- złotych.
  2. Postępowanie sądowe wywołane pozwem. Po konsultacji z klientem formułujemy pozew, który składany jest do właściwego sądu. Opłata od pozwu wynosi 5% dochodzonego roszczenia.

Wynagrodzenie kancelarii

Oferujemy atrakcyjne stawki wynagrodzenia. Kompleksowe wynagrodzenie kształtowane jest w granicy 15 % uzyskanego odszkodowania.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)