Odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym

Szkoda na cudzej nieruchomości albo w miejscu publicznym

Właściciel nieruchomości odpowiada za szkodę powstałą w wyniku nieodpowiednio zadbania lub zabezpieczenia jej.

Wypadki w miejscach publicznych to bardzo szeroka kategoria. Ich ofiarami są zazwyczaj zwykli przechodnie czy rowerzyści, którzy doznają szkody z powodu nieodpowiednio zadbanej lub zabezpieczonej nieruchomości.

Konsekwencje takich zdarzeń mogą być bardzo dotkliwe. Odszkodowania należą się m.in. za wypadki na nierównym albo nieodśnieżonym chodniku, na nierównych albo niewidocznych progach, czy nieodpowiednio zadbanej jezdni. Podobną odpowiedzialność ponosi właściciel każdej nieruchomości, np. właściciel sklepu, czy właściciel przydomowego chodnika.

Istotą tego typu zdarzeń jest to, że nie wystąpiłyby, gdyby nie niedbalstwo w czynnościach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, brak konserwacji czy błędy przy administrowaniu. Obiekty użyteczności publicznej administrowane są przez konkretne jednostki. Należy pamiętać, aby w przypadku wystąpienia szkody niezwłocznie zgłosić ten fakt podmiotowi odpowiedzialnemu za dany teren, albo obiekt oraz zrobić zdjęcia obrazujące miejsce wypadku.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)