Zmniejszony ogródek – odszkodowanie od dewelopera

Młode małżeństwo zawarło umowę deweloperską, w której Deweloper zagwarantował, że do zakupowanego mieszkania będzie przynależał ogródek. Cena za ogródek zgodnie z umową deweloperską wynosiła 0,00 złotych. Deweloper nie przewidział, że po części terenu ogródka przebiegać będzie droga pożarowa. Wskutek tego ogródek pomniejszył się o kilka metrów. Fakt pomniejszenia ogródka wpływał zdaniem właścicieli mieszkania na jego wartość, z akcentem na to, że za pomniejszenie ogródka odpowiada Deweloper. Sądy obu instancji uznały roszczenie właścicieli za zasadne uznając, że ponieśli oni szkodę, którą jest zmniejszenie wartości mieszkania.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)